Living Labs in de Randstad voor maatschappelijke uitdagingen

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, transport, duurzaamheid, energie en voedselproductie. Om deze uitdagingen aan te pakken worden nieuwe kennis en innovatieve oplossingen ontwikkeld in Living Labs. Een Living Lab is een open onderzoeksomgeving waarin samen met eindgebruikers een product of dienst wordt ontwikkeld, getest en in gebruik genomen wordt.

Samenwerking tusen onderwijs, bedrijfsleven en overheid speelt hierbij een grote rol. In Regio Randstad zijn veel Living Labs. De Randstadprovincies hechten ook veel waarde aan deze vorm van co-creatie. Daarom brengen wij deze Living Labs onder de aandacht, lees meer over Living Labs, links op deze pagina.

  • Automated Composites Manufacturing (HTSM)
  • Cycling Infrastructure
  • Concept Living
  • Delta Valorisation Programme (VPDelta)
  • Green Innovation Cluster
  • Smart, Safe & Resilient Mainports
  • Smart Solar Charging
  • The Things Network and Sensor Technology for Agricultre

Living Labs event tijdens de EU Week of Regions and Cities 2016

Regio Randstad heeft op 12 oktober 2016, tijdens de EU Week of Regions and Cities (beter bekend als de Open Days), een netwerklunch georganiseerd gewijd aan Living Labs.

Het event werd ingeleid door gedeputeerde Rogier van der Sande en voorgezeten door gedeputeerde Mariette Pennarts. Nicolaas Beets, speciaal gezant voor de Europese Agenda Stad, gaf een aftrap over de relatie tussen Living Labs en de partnerschappen in het kader van de Agenda Stad.

Daarna presenteerden vijf Living Labs uit Regio Randstad hun specifieke project:

Tuija Hirvikoski, voorzitter van het European Network of Living Labs (ENoLL) sloot de bijeenkomst af met een pleidooi voor Living Labs als bron van kennis en innovatie voor alle Europese regio's en steden.