Living Labs in de Randstad voor maatschappelijke uitdagingen

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, transport, duurzaamheid, energie en voedselproductie. Om deze uitdagingen aan te pakken worden nieuwe kennis en innovatieve oplossingen ontwikkeld in Living Labs. Een Living Lab is een open onderzoeksomgeving waarin samen met eindgebruikers een product of dienst wordt ontwikkeld, getest en in gebruik genomen wordt.

Samenwerking tusen onderwijs, bedrijfsleven en overheid speelt hierbij een grote rol. In Regio Randstad zijn veel Living Labs. De Randstadprovincies hechten ook veel waarde aan deze vorm van co-creatie. Daarom brengen wij deze Living Labs onder de aandacht, lees meer over Living Labs, links op deze pagina.