Organisatie

Het doel van de samenwerking van Regio Randstad is Het versterken van de concurrentiepositie van de Randstad in een integrerend Europa en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. Om dit te realiseren richt de Randstad samenwerking zich op:

  • Beïnvloeding van Europees beleid en Europese regelgeving;
  • Het streven naar benutting van toekomstige Europese fondsen;
  • Profilering van de Randstad in Europa;
  • Kennis en kunde delen door middel van internationale samenwerking.

Voor het realiseren van de doelstellingen wordt de gehele Europese beleidscyclus in ogenschouw genomen en verschillende instrumenten benut die tot de beschikking staan.

Regio Randstad wil zo vroeg mogelijk bij de beleidsvoorbereiding van de Europese Commissie betrokken worden. Dit doet Regio Randstad door het doen van beleidssuggesties of tekstvoorstellen via werkgroepen en netwerken. Zodra een initiatief van de Europese Commissie op handen is, raadpleegt zij de Europese gemeenschap. Dit gebeurt onder andere via consultaties.
Wanneer consultaties betrekking hebben op prioritaire dossiers van Regio Randstad wordt er op een consultatie gereageerd. Waar kansen worden gezien, wordt rechtstreeks contact gezocht met medewerkers van de Europese Commissie, bijvoorbeeld om hen van informatie te voorzien over het beleidsterrein waarop zij beleid gaan ontwikkelen.

Voor elk formeel document dat de Europese Commissie publiceert, schrijft het kabinet een kabinetsreactie via Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Via het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en provinciale experts schrijft Regio Randstad op verschillende dossiers mee aan BNC-fiches.
Verderop in de beleidscyclus, denkt Regio Randstad mee met Europarlementariërs en levert concept amendementen.
Tegelijkertijd behandelt de Raad hetzelfde voorstel. Ook hier denkt Regio Randstad mee via deelname aan interbestuurlijke dossierteams (IBDT) van verschillende ministeries, in overleg met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en met inbreng via de Tweede Kamer ter voorbereiding van de behandeling van Raadsvergaderingen.

Andere instrumenten zijn rapporteurschappen via het Comité van de Regio’s, het organiseren van bijeenkomsten, het hebben van gesprekken met relevante partijen en gedelegeerde en uitvoerende handelingen.