Organisatie

Regio Randstad vertegenwoordigt in Brussel de gemeenschappelijke belangen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Als samenwerkingsverband richten wij ons op de volgende onderwerpen:

Het doel van Regio Randstad is het versterken van de concurrentiepositie in een integrerend Europa en het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de Randstad. Om dit doel te realiseren, richten wij ons op:

  • Het beïnvloeden van Europees beleid en Europese regelgeving;
  • Het benutten van (toekomstige) Europese fondsen;
  • De profilering van de Randstad in Europa en
  • Het delen van kennis en expertise door middel van internationale samenwerking.

Wij willen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding van de Europese Commissie, in samenwerking met het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) via werkgroepen of netwerken. Wij denken mee met Europarlementariërs e/o Europese Raadsleden en leveren concept amendementen, in nauwe samenwerking met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel of via de Tweede Kamer. Ook via rapporteurschappen bij het Comité van de Regio’s, door zelf bijeenkomsten te organiseren of gesprekken te voeren met relevante partijen en delegaties proberen wij beleid te beïnvloeden (zie de Beleidscyclus hieronder).

beleidscyclus