Netwerken

Essentieel voor een effectief optreden in Brussel is een soepele samenwerking tussen Regio Randstad bestuurders, de lobbyisten in Brussel, de Europese coördinatoren in de provinciehuizen en de experts van de provinciale vakafdelingen.

Per resultaat gebied zijn tussen de vier provincies werkafspraken gemaakt over de vorm van samenwerking en de inzet van iedere provincie. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Vertegenwoordigers van de Randstadprovincies leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van werkbezoeken van bestuurders, ambtelijke staf en uitvoerders uit de Randstadprovincies. 

PURPLE

Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE)
PURPLE is opgericht in 2004 en brengt regio's vanuit de hele EU samen om mensen bewust te maken van de specifieke peri-urbane agenda voor de Europese, nationale en regionale niveaus. Op Europees niveau streeft PURPLE ernaar bij Europese instellingen erkenning te krijgen voor de noodzaak van specifiek beleid en support voor peri-urbane regio's. Op dit dossier zijn DG Regional en Urban Policy betrokkenen bij de Europese Commissie.

ESPON

ESPON is het 'European Observation Network for Territorial Development and Cohesion'. Binnen dit netwerk heeft Regio Randstad als partner meegewerkt aan het Regional Integrated Strategies in Europe (RISE) project, gericht op het identificeren en uitwisselen van 'best practices' aangaande Europese regionale geïntegreerde strategieën.

Air-quality Initiative of Regions (AIR)

De kwaliteit van de lucht in Europa moet verbeterd worden. Dit vindt de Europese Commissie ook gezien de presentatie van de herziening van het luchtpakket. 12 regio’s met een luchtprobleem vinden dit ook. Hiertoe hebben 12 regio’s een netwerk opgericht. Deze regio’s komen uit zeven lidstaten. Het gaat om de volgende regio’s Baden-Württemberg, Catalunya, Emilia-Romagna, Greater London, Hessen, Lombardia, North Rhine-Westphalia, Piemonte, Randstad, Steiermark, Veneto en Vlaanderen.

ERRIN

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) is een dynamisch netwerk van meer dan 90 Europese regio's en hun Brusselse vertegenwoordigingen.

 

NUVit

Het doel van Networking Urban Vitality (NUVit) is om te komen tot een slimmere en meer duurzame organisatie van infrastructuur en mobiliteit in Stedelijke regio's in Europa.