Disclaimer

Regio Randstad verleent u toegang tot www.randstadregion.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 
Regio Randstad spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie  kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Regio Randstad.
Regio Randstad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Indien u gebruik maakt van de website en meent een fout aan te treffen, dan stellen wij het op prijs wanneer u  ons hiervan van op de hoogte brengt.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Regio Randstad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Regio Randstad.
Tenzij anders vermeld, heeft Regio Randstad het auteursrecht op de inhoud van de Regio Randstad website. Dit auteursrecht omvat mede alle via de website aan de verstrekte eigen informatie  gerelateerde informatie - waaronder (maar niet beperkt tot) HTML documenten, Word documenten, PDF documenten, afbeeldingen, en databanken - voor zover deze informatie niet duidelijk geïdentificeerd kan worden als vallend onder het auteursrecht van derde partijen. Echter, in veel gevallen is zonder meer duidelijk dat derde partijen (zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comite van de Regio’s) het auteursrecht op laatstbedoelde informatie bezitten, en dient de toestemming om deze informatie te reproduceren gevraagd te worden van deze auteursgerechtigde.  

Persoonlijk gebruik
Wij staan u toe van deze website kopieën te maken mits de bepalingen van deze disclaimer in acht worden genomen. Dit impliceert dat het materiaal nauwkeurig wordt gereproduceerd en niet wordt gebruikt in een misleidende context.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.